E-post

sjunga@essento.se

LÄR DIG GRUNDERNA I ESSENTO - i Örebro

MED ISABELLA HAGOS

Essento är en kunskapsportal som samlar ovärderlig kunskap om sång. Några av historiens mest framgångsrika sångare har sjungit enligt de principer och tillvägagångssätt som Essento förmedlar.

Mycket av detta är gammal kunskap som fallit i glömska och som få idag känner till. Essento tillvaratar dessa kunskaper för att bevara och sprida vidare.

Under denna kurs ges en unik möjlighet att få komma i kontakt med de mest grundläggande principerna för hur man utvecklar sin sångröst.

Lektionerna består främst av röstträning, teori, gehörsträning och enkel stämsång. Stort fokus läggs på den individuella utvecklingen hos varje deltagare. Att träna individuellt i grupp är ett mycket givande och dynamiskt sätt att lära sig anamma dessa sångprinciper på.

Gruppen är liten så att vi kan sjunga och utvecklas i trygghet. Kursen passar för ovana, såväl som vana sångare som vill förkovra sig i sin egen röstutveckling och som är nyfikna på vad Essento kan ge.

 

DETTA GÅR VI BL.A. IGENOM UNDER KURSEN:

Våra naturliga klangvägar och skillnaden mellan ton och klang

Hur vi sjunger dynamiskt, svagt vs. starkt?

Att sjunga ”falskt”, vad beror det på? Hur kan man sjunga bort det?

Lyssningsexempel – analys av sångröster

Trötthet och heshet i rösten. Hur kan man motverka det?

Hur felaktig artikulation hämmar sången

Hur andas vi naturligt när vi sjunger?

Varför den allmänna sångkvalitén har försämrats – vad har vi tappat?

Antal tillfällen: 8
Pris: 3200 kr
Dag: Varannan torsdag (udda veckor) med start 15 februari 2024
Tid: 17.15 -19.00

Var: Friskcentralen Helheten, Örebro Adress: Norra Grev Rosengatan 3, Örebro
Max antal deltagare: 8

Anmälan görs till:

sjunga@essento.se (anmälan är bindande)