Essento – Essential singing

En sångportal som samlar ovärderlig kunskap om sång

”Sångens väg som jag vandrar är magisk, speciellt när jag ser effekten det har på mig själv och andra. Som lärare i detta är jag själv elev till den visdom som Essento förmedlar.”

Isabella

Vad är Essento?

Essento är en kunskapsportal som har uppkommit utifrån ett behov av att arkivera och samla in värdefulla kunskaper om sång, främst om sångteknik och evidens om sångens nytta för människan. Stort fokus ligger på att bevara kunskaper som håller på att glömmas bort och som behöver tillgängliggöras för en större allmänhet. 

Essento står för essentiellt sjungande och vilar på en grundsyn att sång är en viktig biologisk funktion hos människan.

Essento erbjuder en sångkonst för den som önskar utveckla sin sångröst och med tiden kommer portalen bli ett öppet arkiv för kunskapsinhämtning.  

En sångkonst

Sångkonsten är den metodiska delen med tillämpningar och övningar för den som önskar utveckla sin sångröst.  Här paketerar och erbjuder jag den kunskapen som jag hittills har tillskansat mig för andra att ta del av, genom olika kursutbud, föreläsningar, individuell sångundervisning m.m.

En sångportal

Essento är en kunskapsportal om sång som syftar till att dokumentera, samla in och arkivera gammal kunskap, såväl som beprövade erfarenheter och nutida forskning om sång och som gemensamt bidrar till att ge en samlad bild och förståelse för sången som ett hälsofrämjande verktyg och ett estetisk uttryck.

Om Isabella

Enda sedan den tidpunkt i livet jag fick en stark längtan efter att uttrycka mig i sång har aldrig längtan efter applåder eller berömmelse varit den stora drivkraften att få, utan den om något större. Detta ”större” var inget jag kunde sätta ord på exakt vad det var och än förstod jag inte vart drivkraften skulle vägleda mig och exakt vad det var inom sången jag sökte. Men dem inre sinnesbilderna och känslan av att det i sången fanns en kraft och en djupare innebörd har envist och enträget fört mig vidare på sångens väg. 


Vem vänder sig Essento till?

  • till den som vill hitta sin sångröst
  • till den som vill utveckla god sångteknisk förmåga
  • till den som har sång som sin profession
  • till den som har röstsvårigheter
  • till den som söker en terapeutisk verkan

Ord om Essento

Om Isabella Hagos – min bästa ”sångfröken”. 

Jag har sjungit sedan jag var liten, både informellt och offentligt, i sånggrupper, ibland som solist, och numera i eget band. 

Jag är nu inne på 3:e terminen hos Isabella, och upplever att min sång fått helt nya dimensioner. 

Isabella är verkligen lyhörd – i ordets alla bemärkelser. Och hennes djupa kunskaper om hur kroppen, talorganen, rösten och sången fungerar – i kombination med hennes intuitiva och musikaliska förmågor – är mycket imponerande. 

Med varsam men stadig hand får Isabella mig att utvecklas i precis min egen takt vad gäller kroppshållning, andning, klang, tonsäkerhet och trygghet. 

Och mitt i alltihop skrattar vi och har kul! 

— Johan Häggroth

”Jag har gått sporadiskt till Isabella och sjungit.

Det har känts så befriande att lära sig att använda rösten på ett nytt sätt.

Att känna att rösten djupnar och ljudet får en ny klang ger mig självförtroende. 

Jag mår helt enkelt väldigt bra efter en lektion.”

— Monika Almer

”Isabella har hjälpt mig att öppna upp för och hitta kraft i min sångröst som jag innan inte visste fanns där.

Jag har hittat tillbaka till MIN personliga kärna i en flödande och stabil röst utan ansträngning med en personlig och proffsig vägledning av Isabella!”

— Linn Westling