E-post

sjunga@essento.se

Vad är Essento?

Essento är en sångsportal som har uppkommit utifrån ett behov av att arkivera och samla in värdefulla kunskaper om sång, främst om sångteknik och evidens om sångens nytta för människan. Stort fokus ligger på att bevara kunskaper som håller på att glömmas bort och som behöver tillgängliggöras för en större allmänhet.

Essento står för essentiellt sjungande och vilar på en grundsyn att sång är en viktig biologisk funktion hos människan.

Essento erbjuder en sångkonst för den som önskar utveckla sin sångröst och med tiden kommer portalen bli ett öppet arkiv för kunskapsinhämtning.

Essento erbjuder enskilda sessioner av sånglektioner, sångterapi och röstvård samt kurser och föreläsningar.

Att jobba med rösten kan göras utifrån olika ingångsvärden och ambitionsnivåer utefter sina egna specifika och individuella behov. Metoden som lärs ut i Essento omfamnar många människors röstbehov, som t.ex: Läs mer

En sångportal

Essento är en kunskapsportal om sång som syftar till att dokumentera, samla in och arkivera gammal kunskap, såväl som beprövade erfarenheter och nutida forskning om sång och som gemensamt bidrar till att ge en samlad bild och förståelse för sången som ett hälsofrämjande verktyg och ett estetisk uttryck.

Läs mer!
En sångportal

En sångkonst

Essento är både en sångkonst och en kunskapsportal. Sångkonsten är den metodiska delen med tillämpningar och övningar för den som önskar utveckla sin sångröst. Här paketerar och erbjuder jag den kunskapen som jag hittills har tillskansat mig för andra att ta del av, genom olika kursutbud, föreläsningar, individuell sångundervisning m.m.

Läs mer
En sångkonst

Kalendarium

Här presenteras vad som är på gång, både kurser, föreläsningar, events och uppträdanden.

Läs mer
Kalendarium

Omdömen!

Aktuella kurser och uppträdande