E-post

sjunga@essento.se

Om Isabella

Enda sedan den tidpunkten i livet jag fick en stark längtan efter att uttrycka mig i sång har aldrig längtan efter applåder eller berömmelse varit den stora drivkraften att få, utan den om något större. Detta ”större” var inget jag kunde sätta ord på exakt vad det var och än förstod jag inte vart drivkraften skulle vägleda mig och exakt vad det var inom sången jag sökte. Men dem inre sinnesbilderna och känslan av att det i sången finns en kraft och en djupare innebörd har envist och enträget fört mig vidare på sångens väg.

Resan har lett mig fram idag, då jag nu börjar förstå och kan sätta ord på vad det handlar om; att sången är mer än sång, en frekvens som kalibrerar och stämmer upp våra kroppar till finstämda instrument.

När vi öppnar upp våra ”spjäll” för att låta tonen passera genom oss, likt en överton, en genomgående ton, det är då vi sammanbinder, förenar, förlöser, städar och rensar våra kroppar och sinnen. Här kan vi alltså tala om en terapeutisk verkan och som förklarar varför människor mår bra av att utöva sång.

Bel Canto

I mina tonår testade jag en rad olika sångpedagoger. Jag kände att jag inte fick dem resultat som jag önskade men hamnade lyckligtvis hos sångpedagogen Bo Sydow till slut. Han är en av få i Sverige som utbildar i sångmetoden Bel Canto, i grunden en italiensk operateknik men som går att applicera på alla genres. Bo som idag är 84 år (2023) är välrenommerad och hade under 80-90 talet en stor del av Sveriges artistelit.

Sånglärare Bo Sydow

Vid tidpunkten då jag började hos honom hade jag ingen aning om hans bakgrund och än mindre om tekniken han lär ut. Sångövningarna kändes lite märkliga och annorlunda till en första början men när Bo själv sjöng för att statuera exempel rådde det inga tvivel om att detta var något utöver det vanliga. En kraftfull operaröst med en kärnklang och fyllighet, men han kunde likväl låta som en autentisk traditionell jazzsångare eller som en rocksångare med distad ton och attityd, helt utan ansträngning. Jag valde att under mina år hos Bo lägga mitt främsta fokus på jazzrepertoar. Det jag alltid kände när jag gick därifrån och jag menar alltid, var en stor upprymdhet. Sångträningen hade påverkat mig så mycket mer än att bara stärka rösten, det stärkte hela mig. Jag kände alltid ett stort välmående i kroppen efteråt och som fick mig att börja fundera, vad gör sången med mig egentligen? Och varför får jag inte samma känsla och effekt i kroppen när jag sjungit för andra lärare med annan sångteknik?

Södra Latins gymnasium i Stockholm

När jag i början sökte mig till Bo var det för att jag skulle sjunga på ett ansökningsprov till en yrkesförberedande sånglinje på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Skolan är räknad som ett av Sverige bästa musikgymnasium med riksintag från hela landet, vilket innebär att det är väldigt svårt att komma in. Efter enbart tre lektioner med Bo, vilket var det jag hann med inför provet hade det redan hänt mycket med rösten, vilket också bidrog till att jag kom in.

Väl inne på skolan förstod jag att Bos och skolans metoder skiljde sig åt, så till den grad att jag blev tvungen att välja metod för att komma framåt i någon riktning men kunde fullfölja min utbildning ändå på Södra Latin. Sångutbildningen hos Bo utvecklade mig mycket och jag var fast beslutsam att fortsätta på den vägen. Jag har vidare gått på Skeppsholmens Folkhögskolas musiklinje och Betel Musikinstitut i Stockholm. Men vidareutbildning för sång på t.ex musikhögskola eller motsvarande blev aldrig aktuellt då synsätt och tillvägagångssätt rent metodiskt skiljer sig åt även där. Jag förkovrade mig på den redan inslagna banan och började göra mycket egna efterforskningar vilket fick mig att inse att den vägen jag valt var så mycket större än vad jag från början trodde.

Valborg Werbeck Svärdström

Valborg Werbeck Svärdström

Jag kom bl.a. över äldre litteratur av operasångaren och sånglärarinnan Valborg Werbeck Svärdström som föddes 1879 i Gävle. Hennes resa och historia är fascinerande och vad hon kom fram till i sin egen forskning. Hon blev ytterligare en lärare som öppnade upp för nya perspektiv och angreppssätt. Rent metodiskt så bekräftar hon Bel Canto men där Bel Canto fokuserar mest på de estetiska värdena belyser Valborg samtidigt sångens läkande och medicinska egenskaper och vad som händer i kroppen när vi sjunger.

Nu började jag få dem förklaringar jag länge hade sökt och som bidrog till att pusselbitarna började falla på plats. Utan Bo Sydows kunskaper som byggt mitt fundament så hade det varit svårt att ta till mig essensen och tillvägagångssätten som hon förmedlar och beskriver i sina böcker.

Valborg blev känd som operasångerska då hon turnerade runt på Europas operascener i tidiga 20-års åldern. Efter några års turnerande tappade hon rösten och var tvungen att sluta sjunga. Därifrån började hennes utforskande om rösten och hon lyckades läka den med ett annat sångsätt än vad hon vart lärd. Hon kom senare att starta sångskola i Tyskland och skrev böcker om metoden som hon utvecklade, bl.a en ”En sångskola för människorösten”, som är en handbok för sångträning. Mycket av hennes forskning gjorde hon i samråd med antroposofen Rudolf Steiner som var hennes sidekick. Valborg var även naturläkekunnig och intresserad av medicinska studier, hälsa och friskvård.

En sångmetod för alla

Jag har under dem åren jag hittills undervisat tagit emot en bred skara människor alltifrån dem med svåra röstproblem och Parkinson och som inte kan få hjälp hos logopeder, till barn och ungdomar och professionella sångare.

Jag har noterat att det är mycket kunskaper som har tappats och inte tillvaratagits när det kommer till sång på våra olika musikskolor runt landet. Dels tekniskt, hur vi bygger upp, utvecklar och stärker våra röster samt även den läkande aspekten av sång är sällan någots som lyfts. Det är vanligt att aktiva sångare drabbas av stämbandsknutor och kan då bli ordinerade att vara tysta i veckor, för att sen börja sjunga, men drabbas snart igen. Då med en ännu mer försvagad muskulatur runt stämbanden eftersom den drabbade varit tyst.

Precis som med vilken skada som helst i kroppen mår kroppen bäst av att så snabbt som möjligt börja stärka upp muskulaturen efter en skada eller operation som ett viktigt steg i läkningsprocessen, men vi behöver träna på rätt sätt. Detta gäller även i dem flesta fall för vår sångröst.

Min drivkraft

Min drivkraft är nu att sätta ljus på tillvägagångssätt i hur vi kan komma tillbaka, stärka och utveckla våra röster som få idag känner till och på så vis sprida vidare vad mina lärare har lärt mig och det jag själv får till mig genom mitt kunskapssökande i stort och genom min egen erfarenhet som sånglärare. Här fyller Essento som koncept en viktig funktion eftersom det in sin grund handlar om att genom kunskaper väcka och återknyta till en oerhört viktig biologisk funktion som hos många människor idag ligger vilande. Och kanske är det idag viktigare än någonsin att vi är i kontakt med vår röst.

Isabella
Nora 2023-11-11

Grammofoninspelning av den unga operasångerskan Valborg från 1905

Valborg Werbeck-Svärdström 1906.

Jag har fått tag på en unik grammofoninspelning där vi kan höra den unga operasångerskan Valborg som då var 25 år och turnerade runt om i Europa. Det är tiden innan hon helt tappar rösten pga ej skonsam sångsätt som hon hade fått sig lärt i skolan. Detta banade vägen för den nya sångskolan och hennes forskning i att hitta tillbaka till den naturliga rösten.

Grammofonskivan som presenterar här är en supersällsynt tidig inspelning gjord i december 1905 för skivbolaget Favorite. I detta helt unika ljudspår från vi höra hur Valborg framför en aria från operan Idomeneo av Mozart.

På baksidan av grammofonskivan framför Valborg Eko-polska av I. Dannström.