E-post

sjunga@essento.se


Lär dig grunderna i Essento

Under denna kurs ges en unik möjlighet att få komma i kontakt med de mest grundläggande principerna för hur man utvecklar sin sångröst.

Lektionerna består främst av röstträning, teori, gehörsträning och enkel stämsång. Stort fokus läggs på den individuella utvecklingen hos varje deltagare. Att träna individuellt i grupp är ett mycket givande och dynamiskt sätt att lära sig anamma dessa sångprinciper på.

Gruppen är liten så att vi kan sjunga och utvecklas i trygghet. Kursen passar för ovana, såväl som vana sångare som vill förkovra sig i sin egen röstutveckling och som är nyfikna på vad Essento kan ge.


Workshops

Välkommen att boka en workshop där du för möjlighet att få en inblick i Essentos sångvärld. Dagen börjar med en föreläsning och sedan sång. Ett ypperligt tillfälle att få testa på metoden.

text….

Boka en Workshop