E-post

sjunga@essento.se

En sångkonst

Essento är både en sångkonst och en kunskapsportal. Sångkonsten är den metodiska delen med tillämpningar och övningar för den som önskar utveckla sin sångröst.  Här paketerar och erbjuder jag den kunskapen som jag hittills har tillskansat mig för andra att ta del av, genom olika kursutbud, föreläsningar, individuell sångundervisning m.m.

Här hämtas bl.a. kunskap från Bel Canto som betyder ”vacker sång” på italienska, en erkänd sångteknik som utövats av många etablerade operasångare om vi tar en titt bakåt i musikhistorien, som till exempel Jussi Björling, Maria Callas, Caruso, m.fl. 

Här har även den svenska operasångaren och sångläraren Bo Sydow under snart fem decennier varit en av få i Sverige och i världen som besitter denna kunskap, vilket också visar på att kunskapen om Bel Canto börjar falla i glömska. Även om Bel Canto historiskt sätt varit mest kopplad till operan är metoden i sig själv obunden till specifik genre och kan med fördel användas i dem flesta musikstilar.  Den svenskfödda sångerskan och sånglärarinnan Valborg Werbeck Svärdström (1879-1972) har också efterlämnat ovärdeliga kunskaper som fångats upp och tillämpas i Essento. 

Hälsoperspektivet

Essento kan översättas till essentiellt eller livsviktigt sjungande. Gör vi en återblick i mänsklighetens historia och till gamla tiders högkulturer ansågs den terapeutiska verkan som en viktig och central del i utövandet av sång och musik.

När vi sjunger stärker vi kroppsliga funktioner, så som ökad syresättning till hela kroppen, det i sig påverkar även det parasympatiska nervsystemet. När kroppen är i detta tillstånd stärker vi kroppens egen förmåga till återhämtning och självläkning. Det bidrar i sin tur till att vi får mer kraft när vi befinner oss i det sympatiska tillståndet och att kroppen bättre kan hantera stress. Ljudfrekvenserna som tonerna alstrar har också en positiv påverkan på vår kropp och i takt med vår sångutveckling stärker vi ljudfrekvensernas kvalitet och förmåga att göra gott i vår kropp såväl som för den som lyssnar.

Utövningen av Essento ger också möjlighet att komma i kontakt med livskraft. I yogan kallas samma livskraft för ”prana” och i qi gong för ”qi”, därav innebörden av Essento – essentiellt sjungande. I detta tillstånd kan sången hjälpa oss att få djupare kontakt med oss själva och vi blir till ett finstämt instrument när vi binder samman kropp och själ.

Det estetiska uttrycket - Hur låter rösten med hjälp av denna sångkonst?

När man behärskar Essentos principer fullt ut blir tonerna följsamma genom hela sångregistret, precis som en dirigent som är i sin fulla närvaro med en symfoniorkesters hela omfång. Med hjälp av muskulär träning av dem muskler som involveras i sångorganet, bildas en kärnklang, och när vi vidgar våra hålutrymmen i kroppens resonanslåda färgas tonen av en stor klangrikedom. Denna klang sammanvävs med individens karaktäristiska ton och unika uttryck.

Kända sångare som har sjungit utifrån dessa principer, där några av dem förmodligen är ”oskolade” är t.ex. Jussi Björling, Ella Fitzgerald, Roy Orbison och Freddi Mercury för att nämna nämna några. Vi kan se dessa sångare som exempel på hur dem lyckats bibehålla ett naturligt sångtillstånd och lyckats upprätthålla det intakt genom sjungandet själv. Dessa personer brukar vi kalla för naturbegåvningar, vilket i praktiken betyder att dem lyckats hålla kvar vid dem medfödda naturliga principerna utifrån ett fysiologiskt perspektiv. I dessa sångares fall har dem också haft ett brinnande intresse och goda förebilder. Dem har underhållit sitt instrument genom deras aktiva sjungande och utifrån det utvecklat sin musikalitet och karaktäristiska uttryck.

Dessa sångprinciper går alltså att tillämpa på dem flesta musikgenres som utövas idag, alltifrån opera till hårdrock.