E-post

sjunga@essento.se

En sångportal

Essento är en kunskapsportal om sång som syftar till att dokumentera, samla in och arkivera gammal kunskap, såväl som beprövade erfarenheter och nutida forskning om sång och som gemensamt bidrar till att ge en samlad bild och förståelse för sången som ett hälsofrämjande verktyg och ett estetisk uttryck.

Med tiden kommer portalen att verka som en kunskapsbank för allmän kunskapsinhämtning och bli ett bidrag till att bevara kunskaper som håller på att glömmas bort och som det finns väldigt lite bevarad litteratur om.

Dels för att denna kunskap behövs för att främja människors hälsa och allmäntillstånd vilket rent historiskt har varit sångens främsta uppgift men den kan även ses som ett bidrag till dagens sång och musikkultur då dessa kunskaper även där kommer väl till användning.

Folkdans på flickläroverket, 1948 Fotograf okänd
Spelmanstävling i Lindesberg 1909. Fotograf okänd
Hins Anders Ersson i början av sekelskiftet. Fotograf okänd