Om sångkonsten Essento

Skogen.001
Foto: MèHiel

Essento kan översättas till essentiellt eller livsviktigt sjungande. Gör vi en återblick i mänsklighetens historia och till gamla tiders högkulturer ansågs den terapeutiska verkan som en viktig och central del i utövandet av sång och musik. Här har den svenskfödda sångerskan Valborg Werbeck Svärdström (1880-1972) varit oss behjälplig och skrivit ner denna viktiga lära.

Med hjälp av denna sångkonst kan vi hitta tillbaka till vår urstämma som vi alla människor är beskaffade med. Den mänskliga kroppen är ett instrument; stämbanden är strängarna vi slår an och kroppen är resonanslådan som klangen tar plats i. 

Detta sångsätt kan ses som en återuppbyggnad och tillbakahämtande av vårt egna individuella sånginstrument.

När vi sjunger stärker vi kroppsliga funktioner, så som ökad syresättning till hela kroppen, det i sig påverkar även det parasympatiska nervsystemet. När kroppen är i detta tillstånd stärker vi kroppens egen förmåga till återhämtning och självläkning. Det bidrar i sin tur till att vi får mer kraft när vi befinner oss i det sympatiska tillståndet och att kroppen bättre kan hantera det ökade stresspåslaget. Ljudfrekvenserna som sången alstrar har också en positiv påverkan på vår kropp och i takt med vår egna individuella sångutveckling stärker vi ljudfrekvensernas kvalitet och förmåga att göra gott i vår kropp såväl som för den som lyssnar.

Utövningen av Essento ger också möjlighet att komma i kontakt med livskraft. I yogan kallas samma livskraft för ”prana” och i qi gong för ”qi”, därav innebörden av Essento – essentiellt sjungande. I detta tillstånd kan sången hjälpa oss att få djupare kontakt med oss själva och vi blir till ett finstämt instrument när vi binder samman kropp, själ och helhet.

Sångkonsten som Essento förmedlar vilar på en mycket gammal visdom och kunskap och har ett andevetenskapligt angreppssätt. 

Essento och Bel Canto​

Sångkonsten som Essento förmedlar vilar på en mycket gammal visdom och kunskap och har ett andevetenskapligt angreppssätt. Den är sångtekniskt identisk med sångtekniken Bel Canto som betyder ”vacker sång” på italienska, en erkänd sångteknik som utövats av många etablerade operasångare om vi tar en titt bakåt i musikhistorien, som till exempel Jussi Björling, Maria Callas, Caruso, m.fl. Här har även den svenska operasångaren och sångläraren Bo Sydow under snart fem decennier varit den enda i Sverige som besitter denna kunskap och en av få i världen, vilket också visar på att kunskapen om denna sångkonst börjar falla i glömska. 

I Essento ser vi även till det utomfysiska och förståelsen av detta, där sången verkar på alla plan av oss, det kroppsliga, det astrala och själsliga.

Utan att veta säkert är det möjligt att Bel Canto kan ha kommit från den urkunskap som Essento förmedlar. Skillnaden mellan Bel Canto och Essento är att i Bel Canto bejakas mer de kroppsliga aspekterna av instrumentet, vilket också är en del av Essento. När du lär dig Essento så lär du dig även Bel Canto. 

Men i Essento ser vi även till det utomfysiska och förståelsen av detta, där sången verkar på alla plan av oss, det kroppsliga, det astrala och själsliga.

Självaste arbetet vi gör när vi lär oss denna sångkonst precis som i Bel Canto, är ett kroppsligt och fysiskt arbete. Vi stärker muskulaturen som styr stämbanden, och med tiden, genom sångutövandets gång, vidgas hålutrymmena så att tonerna lättare kan passera och en större mängd klang kan klinga ut ur kroppens resonanslåda. 

Den kan också kännas igen i dem sångare som har de sångtekniska egenskaperna naturligt utan att nödvändigtvis ha skolat sig. Vi kan nämna några erkända sångprofiler som till exempel, Ella Fitzgerald, Roy Orbison och Freddi Mercury. Vi kan se dessa sångare som exempel på hur dem lyckats bibehålla ett naturligt sångtillstånd utifrån en fysiologiskt korrekt organisation för sångutövning och lyckats upprätthålla det intakt genom sjungandet själv. Dessa personer brukar vi kalla för naturbegåvningar, vilket i praktiken betyder att dem lyckats hålla kvar vid de naturliga principerna. I dessa sångares fall har dem också haft ett brinnande intresse och goda förebilder, dem har underhållit sitt instrument genom deras aktiva sjungande och utifrån det utvecklat sin musikalitet och karaktäristiska uttryck.

Den universella sångkonsten​

Denna sångkonst är en universell lära. När Werbeck pratar om detta sångsätt väljer hon själv att kalla det för ”En skolningsväg för människorösten”. 

Vi människor vill gärna sätta namn och etikett för att lättare förhålla oss till ett ting, och därav blir det oss behjälpligt att nu ha ett förenklat namn på en sångkonst som behöver väckas för en större allmänhet. Werbeck pratar om det essentiella och livsviktiga sjungandet, därav namnet Essento. Ett namn vars innebörd vill komma så nära betydelsen som möjligt av vad sångkonsten står för och vill förmedla. 

Hur låter Essento?

När man behärskar sångkonsten blir tonerna följsamma genom hela sitt sångregister, precis som en dirigent som är i sin fulla närvaro med en symfoniorkesters hela omfång. Med hjälp av den muskulära träningen av dem muskler som involveras i sångorganet, bildas en kärnklang, och när vi vidgar våra hålutrymmen i kroppens resonanslåda färgas tonen av en stor klangrikedom. Denna klang sammanvävs med individens karaktäristiska ton och unika uttryck. 

Essento är inte bundet till en specifik musikgenre och lämpar sig därför till de flesta musikgenres som utövas idag, alltifrån opera till hårdrock.