Föreläsning på Friskcentralen Helheten i Örebro

Den 15:e december håller jag följande föreläsning på Friskcentralen Helhetens öppna hus i Örebro.

Vår sång- och talröst, en spegling av oss själva och vår samtid. – En inspirationsföreläsning som kan väcka din lust att få kontakt med sånginstrumentet som vi alla går runt och bär på.

Öppet hus 15.00 – 20.00. Jag föreläser mellan Kl. 18.00 – 18.45.

Plats: Friskcentralen Helheten –  Norra Grev Rosengatan 3, 70364 Örebro.

Varmt välkommen!